iş sağlığı ve güvenliği; 6331 sayılı kanunla ülkemizde ciddi olarak uygulanmaya başlayan, işçi ölümlerini, yaralanmalarını ve iş göremezlik durumlarını asgariye indirmeye çalışarak sosyal hayatta ve iş gücüne bağlı ekonomide iyileştirmeler yapmayı amaçlayan güvenlik kültürü ve iş koludur.