işe giriş ve periyodik muayene; çalışanlara işe başlarken ve belirlenmiş periyodik sürelerle yapılan sağlık kontrolleridir. işe giriş ve periyodik muayene formu ile işyeri hekimi tarafından yapılır.