isg iş sağlığı ve güvenliği yazılımları; isg yazılımları, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin sahadaki işlerini icra ederken onlara kolaylık sağlayan programlardır.

web tabanlı ve masaüstü tabanlı olanları mevcuttur. bazıları mobil cihazlarda(android,ios) da çalışabilmektedir.

yapabildiklerine gelecek olursak; isg toplantılarının organize edilmesi ve takibi, isg eğitimlerinin tanıtılması, eğitim katılım belgelerinin(sertifika) hazırlanması ve çıktısının alınabilmesi, çeşitli metotlarla risk değerlendirmesi yapabilmesi, acil durum eylem planlarının oluşturulması, acil durum ekiplerinin oluşturulması, tatbikatların yapılması, kişisel koruyucu donanımların zimmetlenmesi, isg kontrol listeleri, talimat, düzenleyici - önleyici faaliyetlerin oluşturulabilmesi, mevzuat içinde kelime bazlı arama yapabilmeleri, iş kazası, meslek hastalığı ve ramak kala olayların kayıt altına alınması ve takibi, işe giriş, periyodik muayene ve poliklinik işlemlerinin yapılabilmesi, ilaç veritabanı içinde arama yapılabilmesi vs. gibi birçok işlemi yapabilmelerinin yanısıra birçok rapor ve istatistik de alınabilmektedir.

isg yazılımları her ne kadar şu günlerde pek tanınmasa ve kullanımı henüz yaygınlaşmamış olsa da, ülkemizde isg kültürü oturdukça gitgide değeri anlaşılacak hem kamu, hem özel sektör, hem de bireysel kullanımları artış gösterecektir.