isg kurul sekreteri; iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreteri iş güvenliği uzmanıdır. isg kurul sekreteri kurulun organizasyonundan sorumludur. Toplantıları organize ederek, katılımcılara en az 48 saat öncesinden bildirim yapar. İSG sekreteri katılımcılarla önceden tek tek görüşerek toplantı gündemine ilişkin bilgileri alır ve toplantı gündemini belirleyerek katılımcılara önceden bildirir. Ayrıca alınan kararları yazıya geçirir ve uygulamaları takip eder. Tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerinde insan kaynakları sorumlusu, idari amir veya herhangi bir sorumlu iş sağlığı ve güvenliği sekreteri olabilir.