isg kurulu; 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulması gereken kurullardır.

İSG kurullarında işveren (veya işveren vekili), isg uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, idari, mali işlerden sorumlu personel, ustabaşı (formen), varsa sivil savunma uzmanı, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi, varsa sendika temsilcisi yer alır.

isg kurulu; 8 kişiden oluşur.

isg kurulu; aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.