isg yazılımı; risk değerlendirmesi, acil durum planı, çalışanların eğitimi, işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ve diğer iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını dijital bir platform üzerinden yapmaya yarayan bilgisayar programıdır.