isgb; işyeri sağlık ve güvenlik birimi. Tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunan işyerlerinde kurulması gereken iş sağlığı ve güvenliği birimidir. Diğer sağlık personeli de görevlendirilebilir. Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.