isgümün görevleri; gürültü, titreşim, toz, aydınlatma, termal konfor vb. ölçümlerini gerçekleştirmek ve bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.