ısıl çevre; termal konforu etkileyen faktörlerdendir. İnsan metabolizması sürekli olarak ısı ürettiği için üretilen bu enerji çevreye ısı olarak dağıtılmalıdır. Çevre şartları bu ısı dağıtımına elverişli olacak şekilde dizayn edilmelidir. İnsan için termal konforu hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, hava hareketi ve bağıl nem etkiler.