işveren vekili; işvereni temsilen, işverenin verdiği yetkiler doğrultusunda karar verebilen sorumlu personeldir.