işverene tazminat davası zaman aşımı süresi; işçinin işveren aleyhine açacağı tazminat davası, borçlar kanununun 332. maddesi gereğince bir hizmet akdine dayandığından yine aynı yasanın 125. maddesine göre ve işçinin ölümü halinde yakınlarının işveren aleyhine açacakları tazminat davaları ile, sosyal sigortalar kurumunun işveren aleyhine açacağı rücu davaları da yine aynı yasal esaslar uyarınca 10 yıldır.