işyeri hekimi; işyerlerinde işçi sağlığı ve meslek hastalığı konularında çalışmalar yapan çalışma bakanlığı tarafından yetki verilmiş doktorlardır.

işyeri hekimi; görevleri;
Rehberlik ve danışmanlık,
eğitim ve bilgilendirme,
ilgili birimlerle işbirliği

yetkileri ise;
inceleme ve araştırma yapmak,
gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak,
bütün çalışanlarla görüşmek,
işçiler açısından hayati tehlike gördüğü durumlarda işi geçici olarak durdurmak, çalışma metodunun değiştirilmesini sağlamak ve gerekli önlemler alınmazsa bakanlığa rapor etmektir.

işyeri hekimi; poliklinik hizmeti vermez.