işyerinde işçi başına düşen en az hava hacmi; 10 metreküptür.