işyerlerinde aydınlatma şiddetleri; 20 lüks; avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler.
50 lüks; kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması, kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, koridor, yol ve merdivenler.
100 lüks; kaba montaj, kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve tuvaletler.
200 lüks; normal montaj, kaba işlerin yapıldığı tezgahlar.
300 lüks; ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işler.
500 lüks; büro ve benzeri sürekli dikkat gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler.
1000 lüks; hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler.

işyerlerinde aydınlatma şiddetleri; işyeri bina eklentileri yönetmeliğine göre işyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1:2013 ve TS EN 12464-1.2011:2012 standartları esas alınır.