kabul edilebilir limit değer; mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon.