kabul edilebilir risk seviyesi; Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder. Riskler hiçbir zaman sıfıra indirgenemez. Risk değerlendirmesi sonucunda alınan önlemler ile kabul edilebilir düzeye indirilebilir.