kaldırma araçları güvenlik katsayısı; kaldırma araçlarının

kancalarının güvenlik katsayısı, el ile çalıştırılanlarda en az 3 katına, mekanik olarak çalıştırılanlarda en az 4 katına ve erimiş maden, yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise 5 katına eşit olacaktır.

Kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve kancalarının güvenlik katsayısı en az 5 olacaktır.

Çelik halatların güvenlik katsayısı 6 dan az olmayacaktır.