kaldırma veya iletme araçlarında kontrol periyodu; standartlarda belirtilmemişse bir yıldır.