kamu hukuku; kamu otoritesi ile donatılmış bulunan devlet örgütlerini ve bunların işleyişini, nihayet devletin özel kişiler ve diğer devletlerle olan ilişkilerini düzenler.

Kamu hukuku:

1. Anayasa hukuku
2. İdare hukuku
3. Ceza hukuku (genel, özel, askeri, milletlerarası)
4. Yargılama hukukları (medeni yargılama, ceza yargılama, idare yargısı)
5. Devlet hukuku
6. Devletler kamu hukuku
7. Mali hukuku
8. İş hukuku (bireysel, kolektif)