kategori 2 kişisel koruyucu donanım; kategori 1 ve kategori 3 ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlardır.