kişi başına düşen alan; işyerlerinde kişi başına düşen alan en az 2,5 metrekare olmalıdır.