kişisel koruyucu donanım; Riskin ortadan kaldırılamadığı veya olası zararın indirgenemediği durumlarda işçinin yaptığı işe ve çalıştığı aletlere göre değişiklik gösteren koruyucu ekipmandır.

kişisel koruyucu donanım; risk ortadan kaldırılamıyorsa ve ortama yönelik alınan önlemler ve mühendislik önlemleri yeterli olmuyorsa en son çare olarak kullanılır.