küçük gerilim; anma gerilimi 50 volta kadar olan gerilim değeridir.