kurşunla çalışan işçilerde sağlık muayenesi; kurşunla çalışan işçiler her üç ayda bir periyodik sağlık muayenesine tabi tutulurlar. İşçinin sindirim şikayetleri, diş etlerinde burton çizgisi olup olmadığı ve kollarda ekstansiyon durumları incelenir. Gerektiğinde kan ve idrar tahlili yapılır.