kusursuz sorumluluk; kaza kaçınılmazlık sonucu meydana gemişse, kaza ile ilgili herhengi bir kişinin veya kuruluşun kusu bulunöuyorsa, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması yükümlülüğüdür.