ld50; öldürücü doz. Kimyasalların sınıflandırılmasındaki kriterlerden biridir.