lif

lif; nnorganik (mineral) ve organik (bitkisel, hayvansal)menşeli tabii ve suni iplik
şeklindeki katı ve dayanıklı maddelerdir.