lpg tanklarının kontrol periyodu; 10 yıldır. LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.