maden ocaklarında metan sınırı; maden ocaklarında metan oranının yüzde ikiyi geçmesi durumunda ocaklarda çalışmaya müsaade edilmez.