madenlerde ateşleme mesafesi; maden ve taş ocaklarında ateşleme sırasında yol, bina, köprü, elektrik, telgraf, telefon, vb. tesislere olan mesafe en az 70 metre olmalıdır.