mak değeri; müsaade edilen azami konsantrasyon. mac (maximum acceptable concentration). Bir kimyasalın işletme ortamında zararsız olarak kabul edildiği konsantrasyonudur.