meslek hastalığı; Çalışma koşullarından kaynaklanan, anlık olarak değil, zaman içerisinde çalışanın fiziksel ve zihinsel sağlığında meydan agelen bozulma halidir.