odyometre; gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisini ölçen alet. Odyometrenin ölçümü sonucunda elde edilen belgeye ise odyogram denir.