oksiasetilen kaynağı; en yaygın oksi-gaz kaynağıdır. Ucuz ve basittir. Yaklaşık 3100 C lik kaynak alevi oksijen ile asetilenin yanması sonucu elde edilir. Alev elektrik arkından daha güçsüz olduğu için kaynak soğuması daha yavaş olur ve meydana gelen gerilme kaynak çarpılmalarının daha az olabilmesine imkan tanıyabilir.Bu metod metallerin kesilmesinde kullanılır.