ortak sağlık ve güvenlik birimi; işçi çalıştıran işyerlerine iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği hizmeti veren kuruluş.