ortam ölçümü; işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından risk oluşturabilecek toz, gürültü, aydınlatma vb. şartların ilgili standart ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ölçümlerdir. Ortam ölçümleri akredite laboratuvar ve kuruluşlarca yapılmalı ve ölçüm sonunda ortam değerlerini gösteren bir rapor hazırlanmalıdır. Limit değerler arasında olmayan durumlar iyileştirilmeli ve iyileştirmelerde istenen değerlerin sağlanıp sağlanamadığını kontrol etmek amacıyla ortam ölçümleri tekrarlanmalıdır.