ortamda birden fazla ses kaynağı varsa toplam gürültü; gürültü kaynakları arasındaki fark bulunur. şiddeti büyük olanın üzerine aşağıdaki listeden değer bulunarak eklenir.

Fark   Eklenecek Değer
0       3,0
2       2,6
3       1,8
4       1,5
5       1,2
6       1,0
7       0,9
8       0,8
10      0,4
12      0,3
14      0,2
16      0,1

örneğin ortamda 90 dB gürültü çıkaran 2 makine olsun. bunların oluşturduğu toplam gürültü 93 db dir. biri 90 diğeri 88 ise 92,6 dB dir.