parafudr; elektrik şebekelerinde tesis edilen enerji iletim hatlarında aşırı gerilim oluşması halinde kısa devre özelliği göstererek sistemde gerilimin aşırı değerlere ulaşmasını önleyen cihazlardır.