paratoner kontrol periyodu; paratonerlerin, standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir kez kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.