ph

ph; maddenin asitlik ve baziklik derecesini ifade eden bir ölçüdür. 1-7 arası asidik, 7 nötr ve 7-14 arası bazik olarak kabul edilir. ph matematiksel olarak su çözeltisinde açığa çıkan hidrojen iyonlarının eksi logaritması olarak ifade edilir pH = -log[H+]. ph kısaltması power of hydrogen söz öbeğinden gelir. ortama hidrojen iyonu veren çözeltiler asidik, hidroksil iyonu veren çözeltiler baziktir. baziklik derecesi pOH ile ölçülür. ph veya poh dan bahsedebilmek için sulu çözelti olması gerekir.