pnömokonyoz; Toz halindeki zararlı maddelerin solunum yolu ile akciğere girerek, akciğerlerin küçük ünitelerinde kalıcı birikimleri sonucu meydana gelen hastalıklardır.

Bkz. silikoz Bkz. asbestoz Bkz. talkoz Bkz. alüminoz Bkz. berilyoz

pnömokonyoz; Bkz. bissinoz