portör muayenesi; 1489 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' nun eski 126. maddesinde belirtilen, yenilecek ve içilecek şeyler satan yerlerde gıdalarla temas halinde ya da gıdaların fiziksel olarak yakınında bulunan kişilere, bulaşıcı hastalıklarının bulunup bulunmadığını belirlemek için periyodik olarak yapılması gereken muayenedir.

11.10.2011 tarihli 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile 126. madde değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre işe giriş ve periyodik sağlık gözetimi kapsamında yapılan muayenelerle çalışanların bulaşıcı hastalık ya da açıkta yarası bulunması halinde bu çalışanlar iyileştiklerini belgeleyen rapor olmaksızın bahsedilen işlerde çalıştırılamazlar.

Ayrıca aynı kanun maddesinde hijyen eğitimine vurgu yapılmıştır. Bu tarz işyerlerinde işverenler, çalışanlara hijyen ve gerekli mesleki eğitimi vermek ya da ilgili eğitimleri almış kişileri çalıştırmak zorundadırlar.