proaktif; olmadan önce manasındadır. İş sağlığı ve güvenliğinde proaktif yaklaşım esastır. Yani bir kaza veya meslek hastalığı gerçekleşmeden önce çalışmalar yapılmalı ve önlemler alınmalıdır.