psikososyal risk etmenleri; işçinin yapması gereken işin (özelliklerinden kaynaklanan) gerekleri işçinin bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında o iş stres yapıcı özellik kazanır.