röset; madenlerde kuyu ve başaşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerleri.