radyasyon; bir çeşit enerjidir. elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar şeklinde yayılır. en küçük birimi fotondur. ışık, ışın ve radyasyon aynı kavramı ifade ederler. mor ötesi ışınlar (uv), kızılötesi ışınlar (ır) ve gama ışınları insan ve canlılar için tehlike arzeder.

radyasyon; diğer adı ışımadır. Toplumda sık kullanılan bir kelimedir ancak bazı yanlış bilgiler mevcuttur. Radyasyon, ışıma, ışık aynı kavramlardır. Foton denen küçük birimden oluşur. Dalga boyu ve frekans büyüklüğüne göre farklı tür ve enerjide radyasyon mevcuttur. Dünyayı aydınlatan güneş ışığı, lambalar ve alevden çıkan ışık görünür bölge radyasyonu olarak adlandırılır ve zararsızdır. Ancak insan gözünün göremediği daha küçük dalga boyuna sahip morötesi, x-ışını ve gama ışınları gibi ışınlar zararlıdır. Daha büyük dalga boyuna sahip görünür bölge, radyo dalgaları gibi ışınlar zararsızdır.

radyasyon; toplumda radyoaktiviteyle karıştırılır. Radyoaktivite radyoaktif bir elementin çekirdeğinin parçalanması ve bunun sonucunda alfa, beta ve gama ışınları ortaya çıkmasıdır. Özellikle gama ışınları yakıcı ve çok zararlı ışınlardır. Bundan dolayı radyoaktivite tehlikeli bir durumdur. Fakat radyasyon geniş bir kavramdır ve görünür bölge, morötesi, x ışınları, mikro dalgaları ve radyo dalgalarını da kapsar. Herhangi bir yerde birikmeleri söz konusu değildir.