rücu etmek; hukuken bir kişinin haklarını veya sorumluluklarını başka bir kişiye (üçüncü kişiye) yüklemesidir. Örneğin; işverenin haksız olduğu davalarda sgk tazminatı işverene rücu edebilir. Rücu davası olarak mahkemelerde görülür.