sabit merdivenler; sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak
ve bu platformlar 60 santimetreden dar yapılmayacaktır.
Merdivenin bir veya her iki kolu, çıkılacak yerin platformunu en az 90 santimetre aşmış olacak ve
merdivenin son basamağı ile platformun arası 30 santimetreyi geçmeyecektir.

10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu
yapılacaktır.