sağlık gözetimi; yapılan işin faaliyet alanına göre işverence çalışanlara yaptırılması gereken fiziksel ve psikolojik muayenelerdir. Sağlık gözetimi tüm iş alanlarında farklılık göstermekle beraber bazı kimyasalların kullanıldığı işyerlerinde çalışan işçiler için 6 ayda bir, genellikle yılda bir kez yaptırılır.