sağlık; kişinin fizyolojik ve psikolojik olarak tam iyilik halidir.